2 years ago

Tìm Kiếm Nhân viên văn phòng công ty Nhật – 8 tr (NET)


Nhân viên văn phòng công ty Nhật – 5tr (NET)
read more...2 years ago

Cần tìm IT Project Leader cho tập đoàn hàng đầu của Nhật – Lương 1700 USD

Ai yêu thích lập trình, code tốt, máu chiến, không ngại khó, muốn tham gia vào môi trường tốt “khủng” hàng đầu của Nhật – đất nước thống trị nhiều cái “nhất” của lĩnh vực IT?
Ai mu read more...